Ogłoszenie publiczne klasyczne

Termin składania ofert został zmieniony na 2018-01-12 09:30.

Data obowiązywania Opis zmian Druki
Aktualna Zmiana na: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 2018-01-12 Czas lokalny: 09:30 IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 2018-01-12 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj. w Grudziądzkim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36; 86-300 Grudziądz (Biuro Zarządu).   FS02  |    FS14
2018-01-02 14:48 Zmiana na: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 2017-12-28 Czas lokalny: 09:30 IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 2017-12-28 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj. w Grudziądzkim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36; 86-300 Grudziądz (Biuro Zarządu).   FS02  |    FS14
2017-12-27 11:32 --   FS02


Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej 2017-11-10 10:03:04
  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dyrektywa 2014/24/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń