Postępowania Publiczne Klasyczne

Nazwa Postępowania: Termin składania ofert od:  
Numer Projektu: Termin składania ofert do:  
Rodzaj zamówienia: Jednostka organizacyjna:


Pozycje 1 - 25 z 46. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer Projektu Nazwa Postępowania Termin składania ofert Akcje
 
MSP/MSP_GPP_PL/0015/18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2018-12-21 09:30 Szczegóły
OPEC/OPEC_GR_DZ/0089/18 Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku 2018-11-09 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP5/0095/18 Przygotowanie i dostarczanie jednodaniowych posiłków dla dzieci SP-5 2018-10-18 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP5/0087/18 Przygotowanie i dostarczanie jednodaniowych posiłków dla dzieci SP-5 2018-09-19 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP15/0079/18 Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu 2018-09-06 08:30 Szczegóły
MSP/GIM/0011/18 Dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń 2018-09-03 12:00 Szczegóły
UG/JOG_DDP/0073/18 Termomodernizacja w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2018-08-16 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP12/0072/18 Termomodernizacja budynku szkoły SP12 2018-08-16 11:30 Szczegóły
MSP/MSP_GPP_PL/0012/18 Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2018-08-09 08:30 Szczegóły
-- Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu 2018-07-31 08:30 Szczegóły
UG/JOG_BM/0049/18 Renowacja klatki schodowej w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu 2018-07-24 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP20/0040/18 Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 w Grudziądzu 2018-07-11 08:30 Szczegóły
UG/JOG_DDP/0039/18 Termomodernizacja w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2018-07-10 08:30 Szczegóły
UG/JOG_ZPER/0031/18 "Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER" 2018-07-04 08:30 Szczegóły
UG/JOG_SP15/0020/18 Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu 2018-06-22 08:30 Szczegóły
UG/UM_WYDZ_WGKIS/0002/18 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 2018-03-05 09:00 Szczegóły
MSP/SZPITAL GRUDZIADZ/0019/17 Dostawa gazu ziemnego dla Szpitala w Grudziądzu 2018-01-12 09:30 Szczegóły
MSP/TBS_GRUDZI ADZ/0026/17 Usuwanie awarii i wykonywanie robót remontowych w budynkach administrowanych przez Grudziądzkie TBS Sp. z o.o. 2017-12-28 08:30 Szczegóły
MSP/TBS_GRUDZI ADZ/0024/17 Usługa utrzymania czystości w budynkach i nieruchomościach niezabudowanych GTBS Sp. z o.o. 2017-12-19 08:30 Szczegóły
MSP/MSP_GPP_PL/0022/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-12-12 09:30 Szczegóły
UG/JOG_ZPER/0308/17 Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER 2017-12-04 08:30 Szczegóły
OPEC/OPEC_GR_DZ/0095/17 Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-11-24 09:30 Szczegóły
OPEC/OPEC_GR_DZ/0092/17 Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2018 roku 2017-10-31 10:00 Szczegóły
UG/JOG_ZPER/0189/17 "Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych" na terenie ZPER 2017-10-17 08:30 Szczegóły
MSP/MSP_GPP_PL/0015/17 Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla członków grupy zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. 2017-09-15 09:30 Szczegóły

 1/2 2