Ogłoszenie o postępowaniuTermin publikacji ogłoszenia 2016-04-06 10:53:02
Miejsce wystawienia ogłoszeniaGrudziądz
Data wystawienia ogłoszenia2016-04-06
Dane zamawiającego
ZamawiającyOPEC-BIO Sp. z o.o.
Telefon566968093
Faks566968098
E-mailopec@opec.grudziadz.pl
Informacje o Projekcie zakupowym
Nazwa zamówieniaOPEC-BIO dostawy węgla energetycznego w ilości 64 000 Mg
Numer ProjektuOPEC/OPEC_BIO_DS/0032/16
Opis zamówieniaDostawy węgla energetycznego w ilości 64 000 Mg w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z załączonymi Warunkami Realizacji Dostaw oraz Oceny Jakościowej Węgla Energetycznego na 2017 rok i projektem umowy.


Formuła realizacjiAukcja elektroniczna
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres30 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiAkceptacja Warunków Realizacji Dostaw oraz Oceny Jakościowej Węgla Energetycznego na 2017 rok i projektu umowy.
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- OPEC-BIO dostawy węgla energetycznego w ilości 64 000 Mg - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertOPEC-BIO dostawy węgla energetycznego w ilości 64 000 Mg:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Miejsce składania ofertZa pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP
Termin składania ofert (dzień, godzina)2016-04-06 15:00
Data i godzina rozpoczęcia aukcji2016-04-11 12:00
Telefon do wsparcia technicznego w sprawie aukcji56 696 80 93
E-mail do wsparcia technicznego w sprawie aukcjip.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
Cena wywoławcza230,00
VAT23%
Minimalny skok ceny w aukcji0,50
Wymagane dokumenty
Informacja o przebiegu aukcjiAukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji wynosić będzie 15 minut. Zamkniecie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nastąpi nowe postąpienie aukcja zostanie automatycznie przedłużona. W takim przypadku aukcja zakończy się wówczas, gdy w ciągu 5 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.
Kary umownewedług postanowień załączonego projektu umowy.
Terminy i warunki gwarancjiwedług postanowień załączonego projektu umowy.
Warunki płatnościwedług postanowień załączonego projektu umowy.
Sposób i rodzaje odbioru, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorzewedług postanowień załączonego projektu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyOdznaczone
Wysokość zabezpieczenia
Wysokość zabezpieczenia słownie
Umowa ramowaOdznaczone
Uwagi
Powrót do listy ogłoszeń