Pytanie i odpowiedź

Pytanie:  W jaki sposób po zalogowaniu do OnePlace można uzyskać dostęp do Platformy Zakupowej GPP?
Odpowiedź:  W celu przejścia na platformę zakupową należy wybrać zakładkę Usługi, a następnie wybrać przycisk Zaloguj przy obrazku z logo Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.
Proces logowania się do platformy opisany jest w podręczniku OnePlace rejestracja Wykonawcy dostępnym na Platformie zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego pod adresem:
https://aukcjegpp.grudziadz.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList
W rozdziale zatytułowanym „Przejście na platformę zakupową”

Dokumenty
  Nazwa Opis