Pytanie i odpowiedź

Pytanie:  W jaki sposób Wykonawca może uzyskać dostęp do składania ofert na Platformie Zakupowej GPP?
Odpowiedź:  Wykonawca w celu złożenia oferty na Platformie Zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego musi zarejestrować się na Portalu Oneplace. Proces rejestracji opisany jest w podręczniku OnePlace rejestracja Wykonawcy dostępnym na Platformie zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego pod adresem:
https://aukcjegpp.grudziadz.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

Dokumenty
  Nazwa Opis