Pytanie i odpowiedź

Pytanie:  Czy uruchomienie Platformy Zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego oznacza brak możliwości składania oferty w formie papierowej?
Odpowiedź:  Nie wszystkie postępowania zakupowe będą prowadzone w formie elektronicznej, tj. jako zapytania ofertowe. Postępowania w formie „papierowej” będą nadal prowadzone. Dla postępowań prowadzonych drogą elektroniczną, przewidywaną formą złożenia oferty jest jej złożenie poprzez Platformę Zakupową, chyba że Zamawiający dopuścił w treści konkretnego zapytania inną możliwość.

Dokumenty
  Nazwa Opis