Pytanie i odpowiedź

Pytanie:  Czy po złożeniu błędnej oferty istnieje jeszcze możliwość jej modyfikacji?
Odpowiedź:  W przypadku zapytania ofertowego o ile Zamawiający nie zaznaczył inaczej w ”Informacjach szczegółowych” danego zapytania, ofertę można poprawiać do momentu upłynięcia terminu składania ofert. W przypadku aukcji elektronicznej, ofertę można poprawić tylko zgodnie z krokiem postąpienia i kierunkiem licytowania. Nie można więc zmienić oferty na mniej korzystną, chyba że kierunek licytowania danego kryterium jest nieistotny.

Dokumenty
  Nazwa Opis