Witamy na Platformie Zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego sp. z o.o.Platforma zakupowa jest nowoczesnym narzędziem elektronicznym wspierającym realizację procesów zakupowych, przy jej pomocy Grupa Zakupowa będzie organizować i przeprowadzać postępowania zakupowe. W ramach poszczególnych modułów platformy użytkownicy otrzymują specjalistyczne narzędzia do zarządzania wybranymi elementami procesu zakupowego. Podstawowym zadaniem platformy zakupowej jest sprawne skojarzenie potencjalnych partnerów handlowych oraz uzyskanie optymalnych warunków współpracy dla podmiotów uczestniczących w postępowaniu zakupowym. Zakupy elektroniczne z wykorzystaniem naszej platformy ułatwiają komunikację pomiędzy kupcami i dostawcami, zwiększają transparentność prowadzonych procesów zakupowych, przyśpieszają analizę i wybór ofert handlowych, a przede wszystkim obniżają koszty zakupów.Szczególnie polecamy korzystanie z następujących modułów:
• eRFX (elektroniczne zapytanie ofertowe)

W celu usprawnienia przepływu informacji między kupującym a sprzedającym wykorzystujemy moduł zapytań on-line (eRFX). Istotą tego rozwiązania jest możliwość rozsyłania zapytań ofertowych do wskazanych oferentów. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy kupujący nie ma do końca sprecyzowanych istotnych warunków zamówienia i chce mieć dostęp do jak największej ilości ofert. Rozbudowany system kryteriów oceny pozwala na porównanie oraz wybór najlepszych ofert handlowych.


• AUKCJA ELEKTRONICZNA

Aukcje elektroniczne są narzędziem wspierającym dokonywanie zakupów, w którym dostawcy prezentują on-line swoją ofertę handlową. Moduł aukcji elektronicznych pozwala na osiągniecie najniższej możliwej ceny zakupu. Aukcje elektroniczne nie tylko pozwalają osiągnąć cel kupca, wpływają także korzystnie na relacje biznesowe, które w tradycyjnych negocjacjach mogą zostać zaburzone.


Informacje dla Wykonawców

Wykonawca w celu złożenia oferty na Platformie Zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego musi zarejestrować się na Portalu Marketplanet OnePlace. Proces rejestracji opisany jest w podręczniku OnePlace rejestracja Wykonawcy dostępnym na Platformie zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego pod adresem: Podręczniki Przybliżony czas akceptacji wniosku rejestracyjnego wynosi maksymalnie jeden dzień roboczy.